Videresalg av festivalpass, guidede turer eller kursplasser.

Vi har dessverre ingen returordning på kjøpte festivalpass, guidede turer eller kursplasser.

Hvis du av en eller annen årsak ikke kan eller vil benytte deg av ditt festivalpass, guidede tur eller kursplass, kan dette selges videre til andre. En veldig enkel plass å få solgt det er på facebookeventet. Det pleier å ordne seg veldig greit.

Når du finner en kjøper, sender du oss bare en e-post med hvem som selger, ditt navn, telefonnummer, epost og varen du selger, samt den samme infoen om kjøper. Så omregistrerer vi bare plassen til den nye deltageren, og sender vi vedkommende en bekreftelsese-post. Betaling dere imellom order dere selv.

Det er veldig viktig at vi får korrekt info om alle deltager med navn, telefonnummer og epost slik at vi har dette til å sende info eller få tak i vedkommende hvis noe skjer.